น้ำดื่มบรรจุถ้วยติดแบรนด์ น้ำดื่มถ้วยติดโลโก้ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

น้ำดื่มบรรจุถ้วยติดเเบรนด์ขนาด 220 cc

  • สั่งซื้อครั้งละ 500 กล่อง
  • บรรจุ 48 ถ้วย/กล่อง (220 cc/ถ้วย)
  • ต้องสั่งผลิตฉลากฝาถ้วยขั้นต่ำ 75,000 ชิ้น
  • ราคาสินค้ารวมค่าดำเนินการ อย ค่าขนส่งในกรุงเทพและปริมณฑล
  • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย ค่าบล็อก ค่าฉลาก ค่าน้ำดื่มบรรจุถ้วย