ฟิล์มหุ้มโหล ฟิล์มหุ้มแพ็คขนาดมาตรฐาน   กระสอบละ 30 กิโลกรัม         มี 4  ขนาดมาตรฐานมีดังนี้                                                         - 13.5 x 15 นิ้ว    - 15.5 x 15.5 นิ้ว                                           - 16.5 x 16.5 นิ้ว

ฟิล์มหุ้มโหล ฟิล์มหุ้มแพ็คขนาดสั่งพิเศษ

   - สามารถสั่งขนาดพิเศษได้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. แจ้งขนาดที่ต้องการ 
2. ยอดสั่งผลิต 100 กิโลกรัมต่อครั้ง